Kurssiaiheet 2019

Kullakin alueella järjestetään yksi kurssi, jonka aihe on yhteensopiva liiton vuoden 2019 teeman  'Yhdessä luonnollisesti'  kanssa. 

Alueen jäsenyhdistykset päättävät yhdessä mikä tarjolla olevista kurssivaihtoehdoista ko. alueella toteutetaan.

Vuoden 2019 kurssivaihtoehdot on esitetty alla.

Puutarhan parhaaksi - luonnollisesti

Miten toteutan kestävää kehitystä palstalla/puutarhassa?

 • Hoidanko puutarhaani niin, että myös tulevaisuuden puutarhurit voivat jatkaa, onnistua ja saada iloa kasvattamisesta?
 • Rikkaruohojen torjunta, taimien hankinta vieraslajien kannalta, muovikatteet ja materiaalit, tuholaistorjunta
 • Puutarhan lajien monimuotoisuuden säilyttäminen.

Kaikki hyötykäyttöön

Kierrätys puutarhanhoidossa

 • Miten onnistuisi hoitamaan puutarhaa niin, että voisi hyötykäyttää tontilta tuleva viherjäte?
 • Minne ja miten käsitellä kasvijätteet, ruukuista multa, jne.?
 • Sopivatko kierrätyslannoitteet (kaupallisetkin valmisteet)?

Maaperän kunto ja hoito

 • Miten syntyy hyvää multaa
 • Hyvän maaperän ominaisuudet
 • Katteiden käyttö ja viljelykierto
 • Miltä palstojen maaperä näyttää ja tuntuu. Osallistujien ehdotuksen mukaan tutustuminen palstan viljelyalueiden maaperään.

Luonnonmukainen tuholaistorjunta

 • Miten tunnistat tavallisimmat tuholaiset ja niiden luontaiset viholliset
 • Milloin torjunta on tarpeen ja millaisia keinoja voi käyttää, jotta luonnon monimuotoisuus säilyy
 • Tutustumiskierros palstojen kasvillisuudesta löytyviin otuksiin. Lähelle tarkentuvat kiikarit tarjolla lähitarkastelun helpottamiseksi.