Palstarekisterityöryhmä

Palstarekisterityöryhmä 2021-2024

PjArto HärkönenMarjaniemen Sp, Helsinki
 Lasse GranrothBrunakärr Ktf, Helsinki
 Arto KarkkonenKumpulan Spy, Helsinki
 Sami PesonenNekalan Spy, Tampere

 

Työryhmän kuvaus

Palstarekisterityöryhmän tavoitteena on ollut kerätä jäsen- ja palstarekisterin vaatimukset, valita sopiva työkalu, tehdä siihen perusräätälöinti sekä tukea työkalun käyttöönottoa mahdollisimman monen yhdistyksen kanssa. Tavoitteena on saada aikaan tietoturvallinen, laitteistoriippumaton sovellus, jolla yhdistykset voivat hallita jäsen- ja palstatietoja sekä niitä hyödyntäviä toimintoja, kuten vuosilaskutusta.

Työkaluksi on valittu FlowMembers, jota ollaan räätälöimässä niin, että se sisältää sekä jäsen- että palstatiedot niin, että laskutus muodostuu valituista elementeistä kummankin tietojoukon osalta ja että laskutus voi olla myös yksikköpohjaista (kWh, neliömetri). Järjestelmän koekäyttö saadaan loppuun vuoden 2022 aikana ja vuonna 2023 sitä markkinoidaan aktiivisesti yhdistysten käyttöön.