Vihervuosi - Gröna året viidettä kertaa vuonna 2016

28.4.2015

Viherympäristöliitto ry tiedottaa

Vihervuosi – Gröna Året viidettä kertaa vuonna 2016

Ensi vuonna vietetään ympäristöministeriön nimeämää Vihervuosi – Gröna Året 2016 -teemavuotta. Aiemmin Vihervuosia on järjestetty vuosina 1985, 1995, 2000 ja 2008. Teemavuoden tavoitteena on herättää yksityiset ihmiset, yritykset, kunnat ja kaupungit sekä muut toimijat parantamaan omaa lähiympäristöään.

Ympäristöministeriö nimeämä laajapohjainen johtoryhmä on aloittanut toimintansa. Tavoitteena on, paitsi kannustaa eri tahoja konkreettisiin lähiympäristön parannustöihin, käynnistää viherympäristöön liittyvää tutkimusta ja kehitystyötä sekä  kehittää viheralan ammatillista osaamista.

Yhtenä vahvana viheralan ammatillisena teemana on tarkoitus lisätä kestävän ympäristörakentamisen osaamista ja ohjeistusta. Siihen liittyy tärkeänä osana kaavoitus, jossa ratkaisevat päätökset kestävän ympäristön osalta tehdään. Lisäksi ympäristön parannuskohteissa on mahdollista kehittää resurssien järkevää käyttöä, kuten materiaalien hyötykäyttöä, kierrätystä ja uudelleenkäyttöä.

Kolme päätapahtumaa

Vihervuosi avataan 10.2.2016 Jyväskylän Paviljongissa pidettävässä avajaistapahtumassa. Päätapahtuma sijoittuu keskikesään Hämeenlinnaan, jossa tulee olemaan paljon erilaisia Vihervuoden tapahtumia. Päätöstapahtuma on pääkaupunkiseudulla yhteistyössä Suomen Maisema-arkkitehtiliiton kanssa.

Valtakunnallisten tapahtumien lisäksi ympäri Suomea tulee olemaan satoja pienempiä ja isompia tapahtumia edellisten Vihervuosien tapaan.

Vihervuodelle tullaan loppuvuodesta 2015 avaamaan omat nettisivut, joissa teemavuodesta kerrotaan lisää.

Laaja johtoryhmä

Vihervuodelle on laajapohjainen johtoryhmä. Johtoryhmään kuuluu edustus ympäristöministeriöstä, maa- ja metsätalousministeriöstä, MTK:sta , SLC:stä, Suomen Maisema-arkkitehtiliitosta, Suomen Partiolaisista, Marttaliitosta, Puutarhaliitosta, Suomen Kotiseutuliitosta, Museovirastosta, Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksesta, Suomen Kiinteistöliitosta, Suomen 4H-liitosta, Luonnonvarakeskuksesta sekä Suomen Kuntaliitosta. Johtoryhmän puheenjohtaja on Ympäristöministeriön ylijohtaja Timo Tanninen ja varapuheenjohtaja Sirpa Pietikäinen sekä sihteeri Seppo Närhi Viherympäristöliitosta.

Vihervuoden tapahtumien koordinoinnista, tiedotuksesta ja muusta organisoinnista vastaa Viherympäristöliitto ry.

Lisätiedot:  Pääsihteeri Seppo Närhi, Viherympäristöliitto ry, etunimi.sukunimi@vyl.fi, 0400 419085