Tiedote: 85 vuotta työtä siirtolapuutarha-aatteen hyväksi

28.7.2015

Suomen Siirtolapuutarhaliitto ry. täyttää tänä vuonna 85 vuotta ja liiton julkaisema aikakauslehti ’Siirtolapuutarha’ täyttää 80 vuotta. Merkkipäiviä juhlistetaan lauantaina 1.8.2015 Nekalan siirtolapuutarhassa Tampereella.

Järjestäytynyttä siirtolapuutarhatoimintaa on Suomessa harrastettu yhtäjaksoisesti vuodesta 1916 lähtien. Siirtolapuutarhaliitto perustettiin vuonna 1930 siirtolapuutarhayhdistysten keskusjärjestöksi. Liiton keskeinen tehtävä oli tehdä siirtolapuutarha-aatetta tunnetuksi Suomessa ja myös rajojemme ulkopuolella. Liiton syntymisen aikoihin Suomessa oli perusteilla useita siirtolapuutarhoja, ja siksi liiton tärkeä tehtävä oli myös tuen ja neuvojen antaminen uusille perustettaville siirtolapuutarhoille. Neuvonta on edelleen yksi liiton merkittävistä tehtävistä.

Suomen Siirtolapuutarhaliitto liittyi vuonna 1948 Pohjoismaiseen siirtolapuutarhaliittoon ja vuodesta 1974 lähtien SSPL on ollut Kansainvälisen Siirtolapuutarhaliiton (Office International du Coin de Terre et des Jardins Familiaux) jäsen.

Ekotehokkuutta, lähiruokaa ja yhteisöllisyyttä

Hyvin hoidettu siirtolapuutarhayhteisö kuormittaa luontoa hyvin vähän. Siirtolapuutarhurit haluavat saada puhdasta ruoka omalta maalta, ja siksi sekä lannoittaminen että tuholaisten torjunta tehdään luonnonmukaisesti.  Siirtolapuutarhoissa myös vaalitaan luonnon monimuotoisuutta.

Siirtolapuutarha-alueella puutarhaviljelyä ja loma-asumista harrastavat ihmiset harjoittavat yhteistoimintaa rekisteröitynä yhdistyksenä, jolla on omat sääntönsä. Siirtolapuutarhojen säännöt, tiivis rakenne ja vilkas sosiaalinen elämä eivät välttämättä sovi kaikille.

Siirtolapuutarhaväen äänenkannattaja

Siirtolapuutarha-lehti perustettiin vuonna 1935. Lehden ensimmäisessä numerossa todetaan: "Siirtolapuutarhaliiton tarkoituksena on olla maan eri siirtolapuutarhayhdistysten välisenä yhdyssiteenä, edistää niitten yhteisiä pyrkimyksiä ja tukea niitten toimintaa sekä kaikin tavoin pitää vireillä ja kehittää maan siirtolapuutarhaliikettä. Ainoatakaan näistä monista tärkeistä tehtävistään ei liitto kykene toteuttamaan ilman omaa, vaikkapa vain vaatimatonta äänenkannattajaa."

Vaikka tiedonvälitys on 80 vuodessa muuttunut merkittävästi, on lehdellä edelleen tärkeä ja keskeinen roolinsa siirtolapuutarhakulttuurin edistäjänä ja vaalijana sekä siirtolapuutarhaväen äänenkannattajana. Lehti on ilmestynyt keskeytyksettä ensimmäisestä numerosta alkaen.

Liitteet