Kunniamaininta Ruskeasuon Spy:lle

19.1.2016

Tänään jaettiin Helsingin kaupungin rakennuslautakunnan Rakentamisen Ruusu 2015-palkinnot. Palkintojenjakotilaisuudessa kunniamaininnan sai Brunakärr koloniträdgårdsförening r.f., byggkommittén (Ruskeasuon siirtolapuutarha ry:n rakennustoimikunta).

Yhdistys on ponnistellut alueen arvojen säilyttämiseksi laatimalla historiaselvityksen ja sen pohjalta mökkien sijoitusta ohjaavan kartan, rakentamisohjeet ja majan tyyppipiirustukset. Selvityksessä on myös inventoitu alueella käytetyt puutarhakasvit puista kesäkukkiin.

Suunnitelmassa esitetyt lukuisat variaatiot tyyppimajoista tähtäävät vanhojen majojen laajentamiseen, mikä antaa hyvän pohjan alueen rakennusten mittakaavan, materiaalien ja yksityiskohtien säilymiselle. Historiaselvitys on myös vankka pohja alueen asemakaavoitukselle.

Kunniamaininnan ja Kari Kuosman piirroksen saivat:

  • inredningsarkitekt Marianne Andersson
  • arkitekt Ebba Michelsson
  • landskapsarkitekt Camilla Rosengren.

Rakentamisen Ruusu on Helsingin kaupungin rakennuslautakunnan vuosittain antama tunnustus poikkeuksellisen laadukkaasta rakennettuun ympäristöön liittyvästä työstä. Rakentamisen Ruusun avulla rakennuslautakunta ja Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto nostavat esille kohteita ja henkilöitä, jotka ovat edistäneet rakentamisen kulttuuria.

Rakentamisen Ruusuja on jaettu vuodesta 1995. Tunnustusta jaetaan rakennuksille, korjauksille, selvityksille ja suunnitelmille. Myös ura, elämäntyö tai hedelmällinen yhteistyö voidaan palkita.