Julkaisu: Pölyttäjät ja ruoan tuotanto

19.5.2016

Julkaisu on koostettu Luontopaneelin ja Ympäristötiedon foorumin 17.3.2016 järjestämän ”Pölytys, pölyttäjät ja ruoan tuotanto – IPBES:in ja Luontopaneelin viestit päätöksentekijöille” -seminaarin pohjalta.

Pölytys on välttämätöntä ekosysteemien toiminnalle. Myös ruoan tuotanto on riippuvaista pölytyksestä.

Yhä useampi pölyttäjä on vaarassa hävitä sukupuuttoon, ja luonnon pölytyspalvelut heikkenevät. Pölyttäjähyönteisiä uhkaavat elinympäristöjen tuhoutuminen ja pirstoutuminen, monet tehomaatalouden käytännöt sekä kasvinsuojeluaineet.

Pölytyksestä huolehtivat ensisijaisesti luonnonvaraiset lajit. Myös Suomessa viljelijät kärsivät sadonmenetyksistä, jotka johtuvat puutteellisesta pölytyksestä.

Pölyttäjien kato voidaan pysäyttää mm. monipuolisemmilla maankäytöllä ja vaihtelevilla viljelykäytännöillä sekä vähentämällä hyönteisten altistumista kasvinsuojeluaineille. Lue julkaisusta lisää käytännön toimia, joilla pölyttäjien väheneminen pysäytetään!

Julkaisu on koostettu Luontopaneelin ja Ympäristötiedon foorumin 17.3.2016 järjestämän ”Pölytys, pölyttäjät ja ruoan tuotanto – IPBES:in ja Luontopaneelin viestit päätöksentekijöille” -seminaarin pohjalta.