Haitallisten vieraslajien esiintyminen ja torjuntakeinot selvitetään – ilmoita vieraslajihavainnoista

30.6.2016

Kaukasianjättiputki, kuva: Terhi Ryttari, SYKE
Kaukasianjättiputki, kuva: Terhi Ryttari, SYKE
Keltamajavankaali, kuva: Terhi Ryttari, SYKE
Keltamajavankaali, kuva: Terhi Ryttari, SYKE

Luonnonvarakeskuksen tiedote 30.6.2016

Luonnonvarakeskus (Luke) koordinoi valtioneuvoston rahoittamaa hanketta, jossa selvitetään Euroopan unionin listaamien haitallisten vieraslajien esiintyminen Suomessa ja mihin toimenpiteisiin tänne levinneiden lajien osalta pitäisi ryhtyä.

Suomen luonnossa esiintyviä EU:n listaamia haitallisia vieraslajeja ovat jättiputket, täplärapu, keltamajavankaali ja villasaksirapu. Hankkeessa selvitetään näiden tärkeimmät esiintymät.

– Arvioitavana on myös, mihin lajeihin ja missä kohteissa toimenpiteillä saavutetaan kustannuksiin nähden mahdollisimman suuri hyöty eli mihin hallintatoimenpiteisiin Suomessa kannattaisi panostaa, kertoo vanhempi tutkija Erja Huusela-Veistola Lukesta.

Erityisenä selvityskohteena on kansallisessa vieraslajistrategiassa erittäin haitallisiksi todettujen jättiputkien torjunnan kohdentaminen ja kustannukset. Lisäksi arvioidaan EU:n vieraslajiluetteloon kuuluvien lemmikkieläinten sekä puutarha- ja akvaariokasvien riskiä levitä Suomen luontoon.

Vieraslajihavaintotietojen keräämisessä toivotaan kansalaisten apua. Havainnot voi ilmoittaa www.vieraslajit.fi-portaalin kautta. 

EU:n jäsenmaat ovat hyväksyneet joulukuussa 2015 haitallisten vieraslajien luettelon, johon kuuluu ensivaiheessa 37 lajia. EU:n vieraslajiasetus edellyttää jäsenvaltioita huolehtimaan haitallisten vieraslajien hävittämisestä tai niiden leviämisen rajoittamisesta.

Luken koordinoimassa EU-HAVI -hankkeessa ovat mukana Suomen Ympäristökeskus SYKE ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (VARELY) sekä suuri joukko vieraslajiasiantuntijoita. Hanke toteutetaan osana valtioneuvoston vuoden 2016 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. 

 

Lisätietoa

Hankkeen perustiedot

Kansallinen vieraslajilaki eli laki vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta (1709/2015) 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1143/2014 haitallisten vieraslajien tuonnin ja leviämisen ennaltaehkäisemisestä ja hallinnasta

Ilmoita vieraslajihavainnosta www.vieraslajit.fi 

 

Yhteyshenkilöt

Erja Huusela-Veistola, vanhempi tutkija, erja.huusela-veistola@luke.fi, puh. 029 532 6148