Kysely ruuan kotitarvetuotannosta

25.4.2017

Kotitarvetuotanto eli omaan tarpeeseen viljely sekä erilaisten hyötyeläinten kasvattaminen on kasvava ilmiö. Mikä ihmisiä motivoi kasvattamaan oman ruokansa? Miksi takapihalla kotkottaa kesällä kana? Mistä saadaan ja haetaan tietoa? Millaisia esteitä tai edellytyksiä kaupunkirakentaminen luo kotona tuotetulle ruualle? Näihin kaikkiin kysymyksiin ja muutamaan muuhunkin etsitään vastauksia Seinäjoen yliopistokeskuksessa alkavassa tutkimuksessa. Tavoitteena on selvittää muun muassa sitä, kuinka laajasta ilmiöstä on todella kyse, mikä tällä hetkellä motivoi ihmisiä omaan tuotantoon sekä millaisia ongelmia he ovat mahdollisesti kohdanneet.  

Tavoitteena on saada mahdollisimman laaja kuva tästä monipuolisesta ilmiöstä. Kysely on auki 21.5.2017 saakka.

Kotitarvetuotantoon liittyvän kyselyn ovat laatineet Seinäjoen yliopistokeskuksen professorit Ari Hynynen (Tampereen teknillinen yliopisto), Leena Koivusilta (Tampereen yliopisto), Jarkko Niemi (Luonnonvarakeskus) ja tutkimusjohtaja Timo Nieminen (Helsingin yliopisto).

Lisätietoja tutkimuksesta saa Katja Marttuselta katja.marttunen@hotmail.com tai 050 433 7930