Kestävää kesänviettoa kaupungissa -sitoumus

6.9.2017

Sitoumus 2050 on yhteiskuntasitoumus, jonka visio on luonnon kantokyvyn rajoissa hyvinvoiva Suomi. Sitoumuksella yritykset, yhteisöt ja kansalaiset sitoutuvat edistämään kestävää kehitystä kaikessa työssään ja toiminnassaan.

Suomen Siirtolapuutarhaliiton sitoumus

 

Lyhyesti:

Siirtolapuutarhoissa toteutetaan vuosina 2017–2019 kartoitus-, suunnittelu- ja koulutushanke, jonka avulla tunnistetaan kestävää kehitystä edistävät nykyiset toimintatavat, määritellään tulevat tavoitteet ja niiden saavuttamista edistävät toimet sekä koulutustarpeet. Huomiota kiinnitetään mm. kestäviin viljelykäytäntöihin, energian- ja vedenkäyttöön, kierrätykseen ja biodiversiteetin vaalimiseen.

Tutustu liiton sitoumukseen kokonaisuudessaan Sitoumus 2050 -sivulla (klikkaa linkkiä).