Siirtolapuutarhasta on moneksi!

2.11.2017

Siirtolapuutarhat ovat äärimmäisen arvokkaita, rankasti aliarvostettuja ja tyrmistyttävän tuntemattomia.

Puistot, yksityiset puutarhat ja siirtolapuutarhat kuuluvat historiaamme ja kulttuuriimme. Siirtolapuutarhat ovat myös muuttaneet kaupunkikuvaamme – Euroopassa jo yli 200 vuotta. Siirtolapuutarhat vaikuttavat elämänlaatuun. Ja ne ovat osa yhteiskuntaa.

Siirtolapuutarhat syntyivät tarpeesta tarjota ihmisille ruokaa ja lepoa. Nyt ne ovat sopeutuneet osaksi yhteiskunnan yleistä kehitystä. Siirtolapuutarhojen suosion trendi seuraa kaupunkilaisten tarpeita.

Väestönkasvun seurauksena kaupungit kehittyivät nopeasti, ja siirtolapuutarhat siirrettiin kaupunkien reuna-alueille. Myöhemmin ne saivat uudenlaista arvostusta, kun ympäristönsuojelu, terveellisen ruokavalion kysyntä, yhteisöllisyys ja ihmissuhteet, elämänlaadun parantaminen jne. nousivat pinnalle ja kaupunkilaiset etsivät tilaa, jossa toteuttaa näitä asioita ”kaupunkimuurien” sisällä.

Siirtolapuutarhoissa on otettu huomioon se, että kaupungeissa maa-alueet ovat sekä kysyttyjä että kalliita. Siirtolapuutarhat huomioivat myös puutarhanhoidon alati kasvavana trendinä, sekä sen, että uudenlaisille puutarhoille asetetaan erilaisia uudenlaisia odotuksia. Joskus siirtolapuutarhat naurunalaistetaan tai niistä kerrotaan karrikoiden. Valitettavan harva ns. ulkopuolinen tietää, mistä siirtolapuutarhatoiminnassa on kyse, miten paljon osaamista viljelijöillä on sekä mitä kaikkea he tekevät yhteiskunnan, luonnon ja ympäristön hyväksi – sekä minkälaisia luovia ja innovatiivisia hankkeita siirtolapuutarha-alueilla on toteutettu.

Ulkopuoliset eivät tiedä, minkälaisia henkilökohtaisten tarpeiden ja itsensä toteuttamisen mahdollisuuksia tai minkälaisen erilaisten ihmisten ja eri sukupolvien välisen kommunikaation siirtolapuutarha tarjoaa. He eivät tiedä minkälaisia seikkailuja ja kokemuksia siirtolapuutarhoissa odottavat.

Eivätkä ulkopuoliset välttämättä ymmärrä, että siirtolapuutarhat vaikuttavat yhteiskunnallisten, integraatiota edistävien ja sosiaalisten toimintojensa lisäksi myös positiivisesti kaupunkiympäristöön. Ne mm. parantavat ilmanlaatua, kiinnittävät kaupunkipölyä ja vähentävät melua. Siirtolapuutarhat tarjoavat myös turvasataman urbaaneille eläimille ja perinnekasveille, sekä edistävät kaupunkialueiden biologista monimuotoisuutta.

Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä siitä, mitä siirtolapuutarhoilla on kaupungeissa ja kaupunkilaisille annettavaa. Siirtolapuutarhat tarjoavat värikkään maailman kaikille!

Suosittelen, että luet tämän esitteen. Uskon, että se vakuuttaa sinut siitä, että siirtolapuutarhat eivät ole vain osa kulttuuriperintöämme, yhteisöllisyyttämme tai sosiaalista kanssakäymistämme kaupungeissa. Siirtolapuutarhat ovat kiinteä osa yhteiskuntaamme, sekä nyt että tulevaisuudessa.

Malou Weirich

Kansainvälisen Siirtolapuutarhaliiton pääsihteeri

 

Liitteet