Vastaa siirtolapuutarhurikyselyyn - netissä viimeistään 14.8.

10.7.2018

Siirtolapuutarhaliitto kääntyy ensimmäistä kertaa historiansa aikana jokaisen siirtolapuutarhalaisen puoleen ja toivoo runsaasti vastauksia viljelijäkyselyyn.

Kysely liittyy Suomen Siirtolapuutarhaliiton Kestävän kehityksen Sitoumukseen2050, jonka liitto on tehnyt yli 800 muun suomalaisjärjestön, -yrityksen ja -kunnan tavoin. Sitoumuksissa sovitaan toimintatavoista ja tavoitteista hyvän elämän mahdollistamiseksi nyt ja tuleville sukupolville niillä keinoin, joita sitoumuksentekijällä on. 

Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyisen yhteiskunnan tarpeet tekemättä myönnytyksiä tulevien sukupolvien kustannuksella. Kehitys on kestävää, kun sillä tuetaan ihmisyhteisöjen, teknologian ja luonnon välistä tasapainoa. Kyse on valinnoista energiankäytössä, viljelykäytännöissä, veden käytössä, ravinnekierrossa, rakentamisessa, kierrätyksessä, taloudellisuudessa ja luonnon monimuotoisuuden sekä yhteisöllisyyden vaalimisessa. 

Viljelijäkyselyn tiedonkeruu toteutetaan sekä netti- että paperilomakkeilla. Kyselyyn vastaaminen vie aikaa noin 15- 20 minuuttia. Kaikki vastaukset käsitellään nimettömänä. 

Paperilomakkeita saat omalta yhdistykseltäsi - yhdistyksen ilmoittamalla tavalla. Yhdistys on myös määritellyt paperilomakkeiden viimeisen palautuspäivän. Nettilomakkeella voit vastata 14.8. asti.

Kyselyyn vastanneet voivat halutessaan osallistua arvontaan, jossa vastaajien kesken arvotaan kolme 50 euron arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Arvontaan osallistumisen tietoja ei yhdistetä vastauksiin ja niitä käytetään vain arvontaan. Arvonta suoritetaan 15.8.2018 ja siihen osallistuneiden antamat henkilötiedot tuhotaan välittömästi arvonnan suorittamisen jälkeen.

Siirtolapuutarhaliiton sitoumus (klikkaa linkkiä – sitoumus avautuu uuteen ikkunaan).