Uudistuva lainsäädäntö tähtää tehokkaampaan kasvintuhoojien torjuntaan

5.11.2018

Eviran tiedote 5.11.2018

Ilmastonmuutoksen ja kansainvälinen kasvikaupan avulla kasvintuhoojat levittäytyvät yhä uusille alueille. Uudessa elinympäristössä ne voivat aiheuttaa merkittäviä vahinkoja luonnolle sekä maa-, metsä- ja puutarhataloudelle. EU vastaa haasteeseen uudistamalla kasvintuhoojia koskevan lainsäädännön, joka tulee voimaan joulukuussa 2019.

”Suomessakin on viime vuosina jouduttu torjumaan esimerkiksi lehtipuiden tuholaista aasianrunkojäärää sekä alppiruusuja ja lehtipuita vaivaavaa versopoltetta”, sanoo ylitarkastaja Sari Haikola Elintarviketurvallisuusvirasto Evirasta.

Muualla Euroopassa aasianrunkojäärä ja versopolte ovat jo päässeet leviämään laajoille alueille ja ne ovat aiheuttaneet mittavia torjuntatoimia ja metsätuhoja.

Kasvien tuontivaatimukset EU:n ulkopuolelta tiukentuvat

Vaatimukset kasvien tuonnissa unionin ulkopuolelta kiristyvät. Kasveja, kuten omena- ja päärynäpuiden taimia, joihin liittyy suuri tuhoojariski, ei saa EU:n alueelle tuoda. Kasvinterveystodistus vaaditaan jatkossa istutettavien kasvien lisäksi lähes kaikilta hedelmiltä ja vihanneksilta sekä leikkokukilta. Kasvinterveystodistus myönnetään, kun lähettäjämaan viranomainen on tarkastanut kasvilähetykset ja varmistanut, ettei niissä ole kasvintuhoojia, joiden levittäminen EU:n alueelle on kielletty.

Tuhoojat havaitaan varhain omavalvonnan avulla

Tehokkainta tuhoojien torjuntaa on ennaltaehkäisyJatkossa kasveja viljelevien ja myyvien yritysten on entistä enemmän itse tarkkailtava kasvintuhoojia, jotta ne havaittaisiin ennen niiden karkaamista viljelmille tai luontoon. Omavalvonta turvaa myös kuluttajille terveet taimet.

Evira ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY) valvovat yritysten omavalvonnan toimivuutta ja tarjoavat niille koulutusta tuhoojien tarkkailuun ja tunnistamiseen.

Ilmoita Eviraan karanteenituhoojista

Yrityksillä ja kansalaisilla on edelleen velvollisuus ilmoittaa viranomaisille, jos he löytävät tai epäilevät löytäneensä karanteenituhoojia. Karanteenituhoojat ovat kasvintuhoojia, joiden levittäminen on kiellettyä EU:n alueella. Karanteenituhoojia ovat esimerkiksi tulipolte ja aasianrunkojäärä.


Lisätietoja: 
ylitarkastaja Sari Haikola, p. 040 687 6641
etunimi.sukunimi@evira.fi