Luonnon monimuotoisuutta ja ilmastoa suojellaan yhdessä

2.7.2019

Ympäristötiedon foorumin uutiskirje 28.6.2019

Puheenvuoroja tilaisuudesta "Elonkirjo ehtyy, ilmasto muuttuu"

Elonkirjon heikkeneminen ja ilmastonmuutos ovat erottamattomasti kytkeytyneet toisiinsa. Kuudennen sukupuuttoaallon partaalla on valittava viisaasti lämpenemistä hillitseviä keinoja, jotka samalla turvaavat tehokkaasti luonnon monimuotoisuutta.

Luontopaneeli, Ilmastopaneeli, Turun yliopiston biodiversiteettiyksikkö ja Ympäristötiedon foorumi järjestivät 15.5.2019 yhteisen tilaisuuden “Elonkirjo ehtyy, ilmasto muuttuu – Ilmastopaneeli ja Luontopaneeli kutsuvat toimimaan”.

Tilaisuudessa esiteltiin kansainvälisen luontopaneeli IPBES:n tuoreita tietoja biodiversiteetin ja ekosysteemipalveluiden tilasta, tutkimusta Suomen lajien ja luontotyyppien tilasta sekä ympäristötalouden ja -oikeuden näkökulmia ympäristökriiseihin. Ilmastolle ja luonnon monimuotoisuudelle yhteisiä ratkaisuja etsittiin monitieteisen tutkijajoukon, valtion hallinnon ja yritysten edustajien kesken.

Millaisia systeemitason muutoksia tarvitsemme ilmastokriisin ja biodiversiteettikriisin torjumiseksi? Tutustu tilaisuuden koosteeseen ja suosituksiin päätöksentekoon!