Koronaviruksen aiheuttama poikkeustila siirtolapuutarhoissa

25.3.2020

Lähde: YLE/THL
Lähde: YLE/THL

Liittoon on tullut runsaasti koronavirukseen liittyviä yhteydenottoja yhdistyksiltä, yksittäisiltä viljelijöiltä sekä riskiryhmään kuuluvien viljelijöiden lähiomaisilta.

Valtioneuvosto linjasi 16.3.2020 lisätoimenpiteistä koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa. Linjattujen toimenpiteiden tarkoituksena on suojata väestöä sekä turvata yhteiskunnan ja talouselämän toiminta. Linjaukset ovat tällä hetkellä voimassa 13.4.2020 asti, mutta on sangen todennäköistä, että niiden voimassaoloaikaa pidennetään.

Tuoreimmat tiedot ja ohjeistukset ovat luettavissa THL:n ja Valtioneuvoston verkkosivuilla:

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta

Etäisyyden pitäminen ja hygienia

Koronaepidemian aikana on suositeltu välttämään sosiaalisia kontakteja ja pysyttelemään parin metrin päässä toisista ihmisistä. Sosiaalisten kontaktien rajoittamistoive koskee meitä kaikkia. Se on annettu tartuntariskin pienentämiseksi. Uusimpien tutkimusten mukaan on mahdollista, että tartunnan saanut henkilö voi levittää virusta eteenpäin jo ennen oireiden alkamista.

Siirtolapuutarhoissa on muistettava, että joukossamme on paljon riskiryhmiin kuuluvia mökkiläisiä, joten on ensiarvoisen tärkeää, että me kaikki huomioimme myös muut ihmiset ja pidämme alueella parin metrin etäisyyttä toisiin mökkiläisiin.

Jos mökille voi mennä ilman tartuntariskiä esim. omalla autolla tai pyöräillen, voi siellä oleskella.  Mökkialueilla ei kuitenkaan ole välttämättä riittäviä hygieniapalveluita ja yöpyminen mökeillä ei tästä syystä ole suositeltavaa, lisäksi vesi joudutaan monilla alueilla hakemaan yhteisestä vesipisteestä, joka lisää kaikkien alueella oleskelevien tartuntariskiä. Toki jos oman mökin varustelu on hyvä ja hygieniasta voi huolehtia, ei yöpyminenkään ole poissuljettua. Me Siirtolapuutarhaliitossa kuitenkin suosittelemme toistaiseksi välttämään yöpymistä siirtolapuutarhamökissä, jos mökillä ei ole esimerkiksi omaa käymälää.

Valtioneuvosto on 16.3.2020 velvoittanut riskiryhmiin kuuluvat, mm. yli 70-vuotiaat, pysymään karanteenia vastaavissa olosuhteissa, eli erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan. Heille suositeltavinta on käydä mökillä vain päiväseltään, jos se onnistuu ilman tartuntavaaralle altistumista. Siirtolapuutarhassa puuhailu on kuitenkin erittäin virkistävää ja mielenterveydelle hyväksi.  Mutta muista pysyä omalla palstalla ja omassa mökissä ylimääräisiä kontakteja välttäen!

Ulkomailta tulevien on pysyttävä kotona 14 vuorokautta

Kaikkien ulkomailta tulevien ja Suomeen palaavien on THL:n ohjeen mukaan vältettävä liikkumista kodin ulkopuolella. Heidän tulee mahdollisuuksien mukaan pysyä erillään muista ihmisistä eli pysyä karanteenia vastaavissa olosuhteissa 14 vuorokauden ajan.

Suosittelemme vahvasti kotona oloa.  Siirtolapuutarhamökki ei täysin vastaa kotiolosuhteita, jossa hygienia- ja eristyksissä olemisen olosuhteet täyttäisivät vaatimukset. Kannattaa myös pitää mielessä se, että jos ulkomailta palaava sairastuu karanteeniaikanaan, on apu kaupunkiasunnolta usein helpommin saavutettavissa kuin siirtolapuutarhamökiltä.

Yhdistysten järjestämä toiminta

Valtioneuvosto on rajoittanut julkiset kokoontumiset kymmeneen henkilöön. Suosittelemme siksi, että poikkeustilan aikana ei järjestetä yhteisiä talkoita, joissa ihmiset kokoontuvat. Alueiden välttämättömien kevätsiivouksien hoitamisesta tms. yhdistys voi antaa ohjeistuksen tehtävien hoitamiselle itsenäisesti ja oma-aloitteisesti ilman, että syntyy lähikontaktia muiden viljelijöiden kanssa.

Liiton 13.3.2020 antaman suosituksen mukaisesti yhdistysten erilaisten harraste- ym. kerhojen on nyt syytä pitää taukoa toiminnassaan tai lykätä toiminnan aloitusta. Siirrettyjen kevät-/vuosikokousten pitämisen uuden ajankohdan osalta on syytä seurata viranomaisten ohjeita.

Yhdistyksille harkittavaksi

Siirtolapuutarha-alueet ovat kovin erilaisia, joten yleispätevää suositusta yhteistilojen käytöstä emme pysty antamaan. Jokaisen yhdistyksen hallituksen/johtokunnan tulee harkita, onko syytä pitää yhteistilat (esim. yhteiset wc-tilat ja suihkut) suljettuna koronaepidemian aikana. Onko niissä tartuntariski esim. hygieniasta huolehtimisen osalta? Erityistä huomiota on kiinnitettävä nyt jo auki oleviin saniteettitiloihin.

Myös yhdistysten saunojen käyttöönottoa on syytä harkita – tällä hetkellähän uimahallit, valtaosa julkisista saunoista ja monen taloyhtiön yhteissaunat on suljettu tartuntariskin vuoksi.

Monet yhdistykset järjestävät keväisin erilaisia myyntitilaisuuksia (multaa, lannoitteita, taimia etc.) alueensa viljelijöille. Tällaisia massatapahtumia on nyt syytä välttää toistaiseksi. Yhdistykset voivat – resurssiensa riittävyyden mukaan – harkita jotakin vaihtoehtoista tapaa yhdistyksen varastoissa olevien tuotteiden saattamiseksi viljelijöiden käyttöön. Tarvitun mullan tai lannoitteen tilaaminen yhdistyksen varastosta ja toimittaminen suoraan palstalle ilman lähempää kontaktia on yksi vaihtoehto, jolla vähennetään tartuntariskiä. Yhdistysten on syytä järjestää korttimaksumahdollisuus kaikille palveluille tai ainakin käyttää tilisiirtoja, jotta käteisen rahan käsittely vähenee. On viisasta olla käyttämättä nyt käteistä.

Lopuksi

COVID-19 -virus on aiheuttanut valitettavan poikkeustilan, jolle kukaan ei voi mitään. Tilanteet, käänteet ja ohjeistukset muuttuvat päivästä ja viikosta toiseen. Poikkeustila hankaloittaa kaikkien elämää ja aiheuttaa paljon harmia – ei vähiten riskiryhmiin kuuluville.

 

Meillä kaikilla on velvollisuus pyrkiä huolehtimaan toistemme terveydestä – myös siirtolapuutarhassa!

 

Pertti Laitila

puheenjohtaja

Suomen Siirtolapuutarhaliitto ry