Kotipuutarhuri, oikeilla työtavoilla vältät legionelloosin

2.4.2020

Ruokaviraston tiedote 2.4.2020

Kevään lähestyessä kukkamultien vaihto ja erilaiset puutarhatyöt ovat jälleen monelle kotipuutarhurille ajankohtaisia ja mukavia asioita. Kasvualustat ja orgaaniset maanparannusaineet kuten kompostit sisältävät kasvua edistäviä hyödyllisiä ravinteita ja ominaisuuksia sekä eläviä mikro-organismeja. Kukkamullan vaihdon ja puutarhatöiden yhteydessä on kuitenkin syytä kiinnittää huomiota omiin työskentelytapoihin, sillä kasvualustat ja orgaaniset maanparannusaineet voivat sisältää myös ihmisille haitallisia mikrobeja. Yksi tällainen haitallinen mikrobi on legionellabakteeri, jota ei ole mahdollista poistaa näistä materiaaleista nykyisillä valmistusmenetelmillä. Turvalliselle työskentelylle laadittuja ohjeita noudattamalla voi kuitenkin välttää legionellojen aiheuttamat infektiot.

Ruokavirasto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat selvittäneet legionellabakteerien esiintyvyyttä kasvualustoissa ja orgaanisissa maanparannusaineissa. Näytteitä otettiin muun muassa pakatusta mullasta, irtomullasta, komposteista ja peltokasvien lannoitteina käytetyistä biokaasulaitosten mädätysjäännöksistä. Legionellabakteereja löytyi tutkituista näytteistä hyvin usein ja osassa näytteistä myös suurina pitoisuuksina.

Mikä on legionella ja mitä se voi aiheuttaa?

Legionella on ympäristöbakteeri, jota esiintyy pieninä pitoisuuksina maaperässä ja vesistöissä. Legionellat lisääntyvät kosteissa ja lämpimissä olosuhteissa. Legionelloja voi tästä syystä esiintyä haitallisia pitoisuuksia esimerkiksi vesijärjestelmissä, mullassa ja komposteissa. Legionellabakteerit voivat aiheuttaa legionelloosi-infektion, jos ne kulkeutuvat elimistöön hengitysteitse bakteereja sisältävien vesiaerosolien tai pölyhiukkasten välityksellä. Osalle ihmisistä ei niille altistumisesta tule lainkaan oireita tai oireet ovat flunssan kaltaisia ja hyvin lieviä, mutta osa voi sairastua hoitoa vaativaan keuhkokuumeeseen. Myös tulehdukset iholla ovat mahdollisia.

Legionelloositapaukset ovat kaikkiaan yleistyneet Euroopassa merkittävästi. Tavallisesti legionelloositapaukset Suomessa ovat liittyneet veteen, mutta myös kasvualustoihin ja orgaanisiin maanparannusaineisiin liittyen on viime vuosilta tiedossa muutamia tapauksia.

Ohjeet turvalliseen työskentelyyn legionelloosin välttämiseksi

Käsiteltäessä kasvualustoja ja orgaanisia maanparannusaineita, kuten multaa ja kompostia, on hyvä noudattaa seuraavia ohjeita:

  • Vältä altistumista pölyävälle mullalle ja kompostille, kostuta materiaalia tarvittaessa varovasti alhaisella vedenpaineella. Älä kostuta multaa tai kompostia painepesurilla tai voimakkaalla vesisuihkulla.
  • Jos pölyämistä ei voi välttää, on syytä käyttää FFP2- tai FFP3-tason hengityssuojainta.
  • Suojaa myös käsissä olevat haavat ja rikkinäinen iho. Käytä suojakäsineitä ja pese lopuksi kädet huolellisesti. Älä vie likaisia käsiä suun tai nenän lähelle.
  • Säilytä multapussit poissa auringosta. Auringossa säilytetyn pussin sisälämpötila 20 – 40 °C on ihanteellinen legionellabakteerien kasvulle. Avaa multapussi siten, että suuaukko on poispäin kasvoista.
  • Muista hygienia ja riittävä suojautuminen myös irtomullan käsittelyn ja levityksen aikana.

Lisätietoa tutkimuksista:

Legionellabakteerien esiintyminen kiertotaloustuotteissa (Legisafe2) (THL)
Legionellabakteerit vesijärjestelmissä (THL)

Lisätietoja:

 Liisa Maunuksela, tutkimusjohtaja, FT, Ruokavirasto, 0400 256 097
Jaana Kusnetsov, erikoistutkija, FT, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 029 524 6347