Haluatko osallistua valtakunnallisen siirtolapuutarhatoiminnan kehittämiseen?

5.7.2021

Elokuun viimeisenä viikonloppuna järjestetään Siirtolapuutarhaliiton liittokokous, joka on ylin päättävä elin. Kokouksessa liitolle valitaan puheenjohtaja sekä hallituksen varsinaiset jäsenet (10) ja varajäsenet (5). Jokainen jäsenyhdistys voi esittää kokoukselle omat ehdokkaansa. Liiton hallituksella on vuosittain kaksi sääntömääräistä kokousta sekä lisäksi tarvittaessa ylimääräisiä kokouksia.

Uusi hallitus pitää järjestäytymiskokouksensa syyskuussa. Ko. kokouksessa valitaan liitolle varapuheenjohtajat, joilla on omat, liiton säännöissä määritellyt vastuualueensa. Myös muilla hallituksen jäsenillä on omat, erikseen määritellyt vastuualueensa. Järjestäytymiskokouksessa valitaan myös työvaliokunta, jonka kokoonpano on puheenjohtaja, varapuheenjohtajat, kaksi hallituksen varsinaista jäsentä sekä liittosihteeri. Työvaliokunnalla on vuosittain noin 10 kokousta, joista osa on lyhyitä sähköpostikokouksia.

Erikseen nimettyjä aihealueita edistävät liiton työryhmät, jotka nimitetään hallituksen järjestäytymiskokouksessa. Jokaisella työryhmällä on oma edustajansa liiton hallituksessa. Olisi erittäin tärkeää, että työryhmissä saataisiin mahdollisimman kattavasti kuuluviin ”kentän ääni”, eli että työryhmien jäsenenä olisi ko. aihealueista kiinnostuneita viljelijöitä eri puolilta maata. Työryhmillä on yleensä muutama kokous vuodessa, ja kokoukset voidaan toteuttaa verkkokokouksina. 

Jos sinua kiinnostaa osallistuminen johonkin työryhmään, niin kerro kiinnostuksestasi liittosihteerille, jolta voit myös kysyä lisätietoja (info@siirtolapuutarhaliitto.fi).

Viestintäryhmä

Ensi vuonna alkavan uuden liittokokouskauden aikana viestintäryhmän tulisi päivittää liiton viestintästrategia – mitä, kenelle ja mitä kanavaa käyttäen. Tyhjältä pöydältäkin saa aloittaa. Jatkossa viestintäryhmä tekee liitolle vuosittaiset viestintäsuunnitelmat. Jos työryhmän jäsenillä on palava halu kirjoittaa mediatiedotteita, niin se olisi kovin tervetullutta. Viestintäryhmän agendalla on myös liiton verkkosivusto, joka kaipaa uudistamista.

Ympäristöryhmä

Liiton Kestävää kesänviettoa kaupungissa –hanke jatkuu. Ympäristöryhmän tavoitteena on luonnon kantokykyä kunnioittavien elämämuotojen sekä ekologisesti kestävän siirtolapuutarhayhteisön edistäminen. Väistyvä ympäristöryhmä tulee jättämään uudelle ryhmälle ehdotuksia ja askelmerkkejä, joiden edistämiseen uusi ryhmä voi muodostaa oman kantansa.

Jäsentyöryhmä

Liiton jäsenpalvelujen kehittäminen on ensiarvoisen tärkeä asia. Mitä yhdistykset ja viljelijät toivovat liitolta – ja miten toiveet voidaan toteuttaa? Hyvät ja kattavat jäsenpalvelut ovat edellytys sille, että yhdistykset jatkossakin haluavat olla liiton jäseniä, ja kenties niillä voitaisiin houkutella jäseneksi myös sellaisia yhdistyksiä, jotka eivät nyt ole liiton piirissä.

Siirtolapuutarha-lehden toimitusneuvosto

Palkitun lehtemme kehittämisestä ja sisällön ideoinnista vastaa toimitusneuvosto, vaikka yksittäisten numeroiden käytännön junailu on lehden toimituksen käsissä. Olisi tärkeää, että lehden sisältö olisi aidosti valtakunnallista, ja jotta tuo voidaan toteuttaa, tarvitaan sekä tietoa että ideoita eri puolilta Suomea.

Muut työryhmät

Tarvittaessa liiton hallitus voi nimetä muitakin työryhmiä – joko koko liittokokouskaudelle tai edistämään jotakin tiettyä projektia.