ELY-keskusten ilmoitus haitallisista vieraslajeista puutarhayhdistyksille

27.9.2021

Olettehan tietoisia, että EU:n tai kansallisen vieraslajiluettelon lajeja ei saa päästää ympäristöön eikä tuoda Suomeen EU:n ulkopuolelta eikä myöskään toisesta EU-maasta, pitää hallussa, kasvattaa, kuljettaa, saattaa markkinoille, välittää taikka myydä tai muuten luovuttaa. 

Lisätetoja liitteenä olevasta ELY-keskusten tiedotteesta.