Tuore diplomityö siirtolapuutarhoista

14.6.2023

Helmikuussa 2023 liittoon otti yhteyttä arkkitehtuurin opiskelija Hanna Autio Tampereen yliopistosta. Hänellä oli työn alla diplomityö siirtolapuutarhoista. Työssään hän keskittyi luomaan nykyaikaista konseptia, jolla siirtolapuutarhat pysyisivät muun kehityksen mukana ja olisivat ajankohtaisia tulevaisuudessakin. "Siirtolapuutarhojen alkutaival oli kovin arvovärittynyttä ja onkin mielenkiintoista tutkia, mitä arvoja niiden pohjalta nykyään löytyy.

Liiton puheenjohtaja toimitti perusfaktoja siirtolapuutarhoista ja lisäksi Hanna haastatteli liiton ympäristöryhmän puheenjohtajaa ja liittosihteeriä. 

Nyt diplomityö on valmis ja julkaistu Tampereen yliopiston julkaisuarkistoon. Klikkaa tätä linkkiä

Työn nimeksi valikoitui 'Oi kuuntele kutsua mullan ja maan: Konsepti avoimen ja monimuotoisen siirtolapuutarhan suunnitteluun'.

Nimen alkuosa löytyy Hatanpään siirtolapuutarhan marssista viime vuosisadan alusta.

Kuvaus:

"Tässä diplomityössä esitellään siirtolapuutarhakonsepti ja sovelletaan sitä Tampereelle. Työtä taustoitetaan siirtolapuutarhojen historialla, keskittyen niiden syntymiseen Suomessa 1900-luvun alussa. Historiakatsauksessa kerrotaan myös ajan aateilmapiiristä ja siitä, mihin ongelmiin siirtolapuutarhoja tarjottiin ratkaisuksi. Tutkimuskysymykseen "Mille arvoille siirtolapuutarhat nykyään perustuvat?" vastataan Suomen siirtolapuutarhaliitto ry:n haastatteluilla, sekä tarkastelemalla nyky-yhteiskunnan näkemyksiä luontoarvoista. Näiden tietojen pohjalta on kehitetty konsepti, joka perustuu nykyisiin arvoihin ja vastaa kysymykseen "Miten siirtolapuutarhan perusajatuksen pitäisi muuttua, että se pysyy kaupunkien kehityksessä mukana?". Konseptin pääidea on avata siirtolapuutarhoja useammalle käyttäjäryhmälle, joita tässä työssä ovat viljelijät, virkistyjät, viisastujat sekä vihertäjät ja viipottajat. Kolme ensimmäistä ryhmää edustavat eri ihmisryhmiä ja neljäs muuta luontoa ja sen monimuotoisia ekosysteemejä. Konsepti on ohjekorttimainen ja tarkoitettu uuden siirtolapuutarhan suunnitteluun kahdella eri mallilla. Ensimmäinen malli on yhtenäinen siirtolapuutarha kaupungin reunalle ja toinen on solumainen siirtolapuutarha kaupungin keskelle. Konseptin pohjalla on käytetty Tampereen kaupungin luonnon monimuotoisuusohjelma LUMOa, jonka tavoitteita on valittu ohjekorttien tueksi.

Konseptin jälkeen työssä käydään läpi Tampereen siirtolapuutarhojen nykyiset sijainnit ja analysoidaan sopivat testipaikat yhtenäiselle ja solumalliselle siirtolapuutarhalle. Solumallia sovelletaan Vuorekseen Lounatuulenraitin ja Virolaisenpuiston välille ja yhtenäistä siirtolapuutarhaa kokeillaan Vuoreksen eteläpuolelle Vormistoon. Työssä pääpaino on konseptissa, joka toimii myös diplomityöstä irrallisena kokonaisuutena maankäytön suunnittelun apuna."