Puunhalausviikko 21.-27.8.2023

15.6.2023

Viherympäistöliiton tiedote

Puut vaikuttavat ympäristön laatuun monin eri tavoin ja lisäävät viihtyisyyttä. Kaupunkiympäristössä ja taajamissa puut vähentävät tiiviin rakentamisen mukanaan tuomia terveys- ja ympäristöhaittoja, kuten melua, kuumuutta, saasteita ja tulvia. Puunhalausviikon vuoden 2023 teemana on terveellinen ja turvallinen ympäristö. Teemaviikko on osa 26.8. vietettävän Suomen luonnon päivän tapahtumia. Tänä vuonna Puunhalausviikko on myös mukana CO-CARBON-hankkeen Hiiliviisas kaupunkivihreä -festivaaleilla 26.8. Oodissa Helsingissä.

Miten puut tukevat ympäristön monimuotoisuutta? Minkälaisia terveysvaikutuksia vihreällä ympäristöllä on? Minkälaisia hyötyjä puilla on kaupunkiympäristössä tai minkälainen merkitys puilta on kulttuurimaisemassa? Puunhalausviikon sivuilta löydät tietoa ja tutkimuksia puiden monista merkityksistä.