ELY-keskuksen tiedote haitallisista vieraslajeista puutarha- ja mehiläishoitajayhdistyksille

28.9.2023

ELY-keskus muistuttaa, että EU:n tai kansallisen vieraslajiluettelon lajeja ei saa päästää ympäristöön eikä tuoda Suomeen EU:n ulkopuolelta eikä myöskään toisesta EU-maasta, pitää hallussa, kasvattaa, kuljettaa, saattaa markkinoille, välittää taikka myydä tai muuten luovuttaa.

Liitteessä on luettelo:

  • EU:n ja kansallisen vieraslajiluettelon sisältämät maakasvit
  • EU:n ja kansallisen vieraslajiluettelon sisältämät vesikasvit
  • Puutarhatoimijoiden kannalta merkittävä haitallinen eläinvieraslaji
  • Kansallisen vieraslajiluettelon uudet maakasvilajit
  • Kansallisen vieraslajiluettelon uusi eläinlaji