Hiiliviisaus kasvatta hyvinvointia

7.2.2024

Hiiliviisaassa puutarhassa kasvua edistetään luonnon monimuotoisuutta tukemalla.
Hiiliviisaassa puutarhassa kasvua edistetään luonnon monimuotoisuutta tukemalla.

Puutarhaliiton tiedote 7.2.2024

Puutarhat ovat ehtymättömiä luonnon monimuotoisuuden lähteitä, jotka luovat elinmahdollisuuksia kasvien ja ihmisten lisäksi lukuisille luonnon pieneliöille, nisäkkäille, linnuille ja matelijoille. Hiiliviisaassa puutarhassa hoidetaan lisäksi ilmastoa ja maaperää niin, että ilmakehän hiilidioksidia sidotaan parantamaan maan elinvoimaa.

Onko muita harrastuksia, joiden avulla voidaan samanaikaisesti sekä hidastaa kasvihuoneilmiön etenemistä että ehkäistä sään ääri-ilmiöistä aiheutuvia haittoja?  Ei tule helposti mieleen, arvioi Puutarhaliiton toimitusjohtaja Timo Taulavuori kuvaillessaan erityisesti hiilipuutarhaa. Näistä syistä Puutarhaliiton toiminnan teemaksi on valittu ”Hiiliviisaus kasvattaa hyvinvointia”.

Puutarhurin on mahdollista oikeilla valinnoillaan minimoida muustakin toiminnastaan aiheutuvia päästöjä luomalla elinvoimaisen hiilipuutarhan. Esimerkiksi suosimalla sähkökäyttöisiä koneita ja vähentämällä muovituotteiden käyttöä puutarhassaan, voi vähentää harrastuksesta aiheutuvia päästöjä. Parhaimmillaan puutarha on itse itseään ruokkiva luonnon monimuotoisuutta parantava kokonaisuus, jossa ravinteiden ja veden kiertokulku seuraa luonnon omaa kiertokulkuaan, kuvailee Taulavuori monimuotoista hiilipuutarhaa.

Mitä on hiiliviisaus puutarhassa? Hiiliyhdisteet ovat puutarhan tärkeimmät eloperäiset yhdisteet. Ne muodostuvat auringon valon energian avulla ilmakehän hiilidioksidista, vedestä ja maaperän ravinteista. Samalla, kun kasvit yhteyttävät, ne poistavat ilmasta kasvihuoneilmiön pahista eli hiilidioksidia (CO2). Yhteyttämistuotteet eli kasvien sitomat hiiliyhdisteet päätyvät kasvien maanpäällisiin ja -alaisiin osiin. Parhaimmillaan hiilipuutarhassa on runsaasti erityyppisiä kasveja, jotka muodostavat kerroksellisen yhteyttävän kasvimassan.

Hiili osana ruokavaliota

Osa hiiliyhdisteistä päätyy hyötykasvien osalta ihmisten ravinnoksi. Nämä hiiliyhdisteet ovat osa hyvinvointiamme ja terveyttä edistävää ruokavaliota. Osa niistä on kuituja, osa energian lähteitä ja osa muita ravintoaineita kuten vitamiineja. Hiiliyhdisteet ovat myös luonnon omia aromi- ja makeutusaineita, jotka tekevät kasvissadosta herkullista.

Kasvit hyödyntävät kasvussaan hiiliyhdisteitä, jotka päätyvät kasvin osien kuoltua maaperään rikastuttamaan sen monimuotoisuutta, josta vastaavat miljoonat erilaiset pieneliöt bakteereista ja sienistä pieniin hyönteisiin ja muihin niveljalkaisiin. Pieneliöt hajottavat kasvinosat ja vapauttavat niiden ravintoaineet uudelleen kiertokulkuun. Osa hiiliyhdisteistä jää lisäämään maan viljavuutta humuksena. Hiiliperäinen aines maassa parantaa sen kasvuvoimaa lisäten muun muassa ravinteiden ja veden pidätyskykyä sekä kasvien mahdollisuutta käyttää ravinteita. Lisäksi humuspitoinen maa hillitsee rankkasateiden haittavaikutuksia ja estää näin ravinteiden huuhtoutumista vesitöihin.

Ihmisten hyvinvointi kasvaa maasta

Hiiliviisas puutarhurointi lisää eläinten ja eliöstön hyvinvoinnin lisäksi erityisesti meidän ihmisten hyvinvointia. Kasvit tuottavat ilmakehään happea, tasaavat lämpötilaeroja ja tekevät ympäristömme viihtyisän.  Kasvikunnan ja maaperän merkitys ihmisiin on edullinen sekä fyysisen että henkisen hyvinvointimme kannalta. Hiilipuutarhuri saa positiivisia virikkeitä kaikilla aisteillaan puutarhatöiden osalta.

Puutarhan virikkeet stimuloivat meidän elimistöämme laskien muun muassa stressitasoamme ja vahvistaen immuniteettiämme. Fyysinen liikunta vihreässä ympäristössämme vahvistaa lisäksi fyysistä kuntoamme. Ja jo päivittäinen vartin puutarhatyö auttaa tässä, mutta vielä vahvempi vaikutus on viikoittaisessa yli parin tunnin työskentelyssä -ja jopa oleilussa -puutarhassa. Ymmärrys hiilipuutarhuroinnin merkityksestä, ja sen hyvistä vaikutuksista auttaa meitä ennen kaikkea hahmottamaan riippuvuussuhteemme ja rooliimme moniulotteiseen luontoympäristössä.

 

Lisätietoja: Timo Taulavuori, puutarha-agronomi, toimitusjohtaja, Puutarhaliitto ry, timo.taulavuori@puutarhaliitto.fi p. 040 7453005