Kaupunkiviljely Euroopassa

28.12.2016

COST (European Cooperation in Science and Technology) on Euroopan unionin yhteistyö- ja tutkimusverkostomalli. Sen tavoitteena on mahdollistaa tieteellisiä ja teknologisia läpimurtoja ja johdattaa uudenlaisiin toimintatapoihin ja tuotteisiin sekä osallistua eurooppalaisen tutkimuksen ja innovaatiokehityksen vahvistamiseen.

COST Action TU1201 Urban Allotment Gardens in European Cities -verkoston työn päätavoitteena oli tutkia kaupunkiviljelyä ja sen merkitystä kaupunkien kestävälle kehitykselle. Lisätietoja (englanniksi) hankkeesta löytyy sen kotisivulta.

Verkosto tuotti tietolehtisiä, joista osa on saatavissa myös suomenkielisenä.