COST tietolehtiset

PDF-tiedosto02_FS_final_fi.pdf (8.1 MB)
Kuinka vahvistaa viljelyalueiden asemaa kaupungissa?
PDF-tiedosto03_FS_final_fi.pdf (926 kB)
Missä muualla kuin viljelypalstoilla voi kasvattaa ruokaa?
PDF-tiedosto05_FS_final_fi.pdf (652 kB)
Kuinka huomioida viljelijöiden motivaatiot kaupunkiviljelyalueiden suunnittelussa?
PDF-tiedosto06_FS_final_fi.pdf (6.1 MB)
Miten teet kaupunkipuutarhasta oman näköisesi paikan?
PDF-tiedosto07_FS_final_fi.pdf (9.3 MB)
Kuinka kehittää viljelypalstoja oppimisympäristönä?
PDF-tiedosto08_FS_final_fi.pdf (8.9 MB)
Hyvä sijainti löytyy ympäristönäkökohtia vertaillen
PDF-tiedosto11_FS_final_fi.pdf (1.3 MB)
Kaupunkiviljely ekosysteemipalveluiden tuottajana