« Takaisin julkisille sivuille

Jäsenyhdistykset

Siirtolapuutarhaliittoon kuuluu 30 jäsenyhdistystä: siirtolapuutarhoja ja ryhmäpuutarhoja.

Yhdistysten jäseniä ovat alueella siirtolapuutarhapalstaansa viljelevät henkilöt. Yhdistys hoitaa itsenäisesti puutarha-alueensa hallinnon, hyväksyy muun muassa mökkikaupat ja tekee sopimuksia yksittäisten viljelijöiden kanssa. Useimmissa puutarhoissa yhdistys tekee vuokrasopimuksen maanomistajan kanssa ja sopii palstojen vuokrauksista edelleen viljelijöiden kanssa. Maanvuokraaja usein ohjeistaa yhdistyksiä mökkien ja palstojen lisärakennelmien (kuten esim. kasvihuoneet, leikkimökit yms.) rakentamiseen liittyvissä asioissa ja puutarhaviljelyssä sekä yleisten alueiden hoidossa.

Yhdistys hoitaa siirtolapuutarha-alueen ja viljelijöiden asioita. Sen hallitus valvoo maanvuokraajan antamien ohjeiden noudattamista ja vastaa muun muassa siitä, että yhteiset viheralueet ja rakennukset tulevat hoidetuiksi.

Jokaisella yhdistyksellä on omat säännöt ja ohjeistukset, jotka koskevat esimerkiksi rakentamista tai ajoneuvolla liikkumista alueella. 

Yhteishenkeä, yhteistoimintaa

Yhdistysten tärkeä tehtävä on vaalia yhteishenkeä. Puutarhojen elämänmenoon kuuluu oleellisesti yhteisöllisyys: naapuri tunnetaan, vapaa-aikaa vietetään yhdessä ja toisia autetaan. Yhteistoimintaa ja viihtymistä edistetään yhteisillä juhlilla, talkoilla ja aktiivisella kerhotoiminnalla..

Yhdistykset myös toimivat lähialueillaan siirtolapuutarha-asian tietopankkeina. Ne kertovat mielellään kesäisestä harrastukseen ulkopuoliselle ja konsultoivat uusia puutarhahankkeita. Astu puutarhan portista sisään!

Tutustu jäsenyhdistyksiin.

Tervetuloa siirtolapuutarhaan!

Siirtolapuutarha-alueet ovat usein kaupunkien puistoaluetta, johon kuka tahansa voi käydä tutustumassa. Palstoille tosin mennään vain kutsuttuna. 

Monet siirtolapuutarhayhdistykset järjestävät kauden aikana erilaisia yleisötapahtumia. Muutamassa siirtolapuutarhassa on kesäkahvilatoimintaa, muutamassa kaikki löylyihin tervetulleeksi toivottava sauna ja muutamassa oma siirtolapuutarhamuseo.

Tutustu tapahtumiin.