Organisaatio

Liiton hallitus 2021-2024

Liiton työryhmät 2021-2024

Suomen Siirtolapuutarhaliiton ylin päättävä elin on joka 3. vuosi kokoontuva varsinainen liittokokous. Jäsenyhdistykset lähettävät viljelijäjäsentensä määrän perusteella joko yhden tai useamman edustajan liittokokoukseen.

Liittokokous päättää toiminnan ja talouden suuret linjat seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Se valitsee keskuudestaan 10-jäsenisen hallituksen ja viisi varajäsentä sekä liiton puheenjohtajan. 

Liiton toimeenpanovalta kuuluu hallitukselle. Hallitus valitsee keskuudestaan 1-3 varapuheenjohtajaa sekä työvaliokunnan jäsenet. Työvaliokunta toteuttaa hallituksen antamat tehtävät ohjesääntönsä mukaisesti. Liiton puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet hoitavat tehtäväänsä vapaaehtoisena luottamustoimena.

Hallitus nimittää liiton työryhmät sekä valitsee liitolle toimihenkilöt. 

Liiton toimistossa työskentelee osa-aikainen liittosihteeri. Liiton toimintaan osallistuvat myös taloudenhoitaja sekä lehden osalta toimittaja, graafikko ja ilmoitustilan myyjä.

Liittokokouskauden puolivälissä kokoontuu puheenjohtajien kokous, jonne kutsutaan jäsenyhdistysten puheenjohtajat tarkastelemaan liittokokouksen päätösten toimeenpanoa ja liiton talouden tilaa.  Kokouksen tehtävänä on esittää hallitukselle toiveet toiminnan kehittämisestä.