Ympäristöhanke

Suomen Siirtolapuutarhaliiton sitoumus

Sitoumus 2050 on yhteiskuntasitoumus, jonka visio on luonnon kantokyvyn rajoissa hyvinvoiva Suomi. Sitoumuksella yritykset, yhteisöt ja kansalaiset sitoutuvat edistämään kestävää kehitystä kaikessa työssään ja toiminnassaan.

Liiton hanke lyhyesti

Siirtolapuutarhoissa toteutettiin vuosina 2017–2019 kartoitus-, suunnittelu- ja koulutushanke, jonka avulla tunnistettiin kestävää kehitystä edistävät nykyiset toimintatavat. Huomiota kiinnitettiin mm. kestäviin viljelykäytäntöihin, energian- ja vedenkäyttöön, kierrätykseen ja biodiversiteetin vaalimiseen.

Mökillä ja palstalla - Kestävää kesänviettoa kaupungissa 

Liitto julkaisi keväällä 2020 kirjan Mökillä ja palstalla. Kirjaan on koottu hankkeen kyselyjen tuloksia, asiantuntija-artikkeleita, ohjeita, vinkkejä ja esimerkkejä hyvistä käytännöistä. Kirja on toteutettu ympäristöministeriön harkinnanvaraisen valtionavustuksen turvin.

Puutarhapäiväkirja

Liitto julkaisi keväällä 2022 siirtolapuutarhureille tarkoitetun monivuotisen puutarhapäiväkirjan. Päiväkirjan on tarkoitus kannustaa siirtolapuutarhureita kestävää kehitystä tukevaan toimintaan omalla palstallaan. Päiväkirjassa on runsaasti viittauksia mm. 'Mökillä ja palstalla' -kirjaan sekä Kansainvälisen Siirtolapuutarhaliiton 'Maaperä elää' -julkaisuunPäiväkirja on toteutettu ympäristöministeriön harkinnanvaraisen valtionavustuksen turvin.

 

Mittaa hiilijalanjälkesi ja tutustu erilaisiin arjen tekoihin, joilla voit vaikuttaa.

Kestävät elintavat -testiin pääset klikkaamalla alla olevaa kuvaa.