Ympäristöhanke

Suomen Siirtolapuutarhaliiton sitoumus

Sitoumus 2050 on yhteiskuntasitoumus, jonka visio on luonnon kantokyvyn rajoissa hyvinvoiva Suomi. Sitoumuksella yritykset, yhteisöt ja kansalaiset sitoutuvat edistämään kestävää kehitystä kaikessa työssään ja toiminnassaan.

Liiton hanke lyhyesti

Siirtolapuutarhoissa toteutetaan vuosina 2017–2019 kartoitus-, suunnittelu- ja koulutushanke, jonka avulla tunnistetaan kestävää kehitystä edistävät nykyiset toimintatavat, määritellään tulevat tavoitteet ja niiden saavuttamista edistävät toimet sekä koulutustarpeet. Huomiota kiinnitetään mm. kestäviin viljelykäytäntöihin, energian- ja vedenkäyttöön, kierrätykseen ja biodiversiteetin vaalimiseen.

Tutustu liiton sitoumukseen kokonaisuudessaan Sitoumus 2050 -sivulla (klikkaa linkkiä).

Liiton hankkeen etenemisestä kerromme lisää näillä sivuilla.

 

Mittaa hiilijalanjälkesi ja tutustu erilaisiin arjen tekoihin, joilla voit vaikuttaa.

Kestävät elintavat -testiin pääset klikkaamalla alla olevaa kuvaa.


Ympäristöryhmä:

Maarit Louekari / pj (Pakilan Spy, Helsinki), Kari Aalto (Haarajoen Spy, Järvenpää), Outi Berghäll (Kumpulan Spy, Helsinki), Tuija Lujanen-Lampi (Marjaniemen Sp, Helsinki), Timo Mäkinen (Pakilan Spy, Helsinki), Sirpa Santala (Nekalan Spy, Tampere)