Yhdistyskysely

Yhdistyskyselyn toteutus

Kyselyn tiedonkeruu tehtiin 23.1.-11.3.2018. Kysely lähetettiin kaikille siirtolapuutarhayhdistyksille, jotka hallinnoivat olemassa olevaa aluetta. Vastaanottajana oli yhteensä 60 siirtolapuutarhayhdistystä, joista 30 on liiton jäsenyhdistyksiä.

Tiedot kerättiin ensisijaisesti verkkolomakkeella ja kyselyyn vastasi 40 siirtolapuutarhayhdistystä. Vastausprosentti oli kokonaisuudessaan 67 % ja vastanneet yhdistykset edustavat 73 % kaikista Suomen siirtolapuutarhaviljelijöistä. Liiton jäsenyhdistysten vastausprosentti oli 93 % ja vastanneet yhdistykset edustavat 99 % liiton jäsenyhdistysten viljelijöistä.

Kyselyn tuloksista

Siirtolapuutarhaliitolla on nyt valtava tietopaketti siirtolapuutarhojen kestävän kehityksen tilasta ympäristön, ihmisten ja talouden ulottuvuuksilla.  Hankkeessamme kestävä kehitys nähdään muutoksena, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Ympäristö, ihminen ja talous otetaan tasavertaisesti huomioon toiminnassa. Käytännön toimet määrittävät siirtolapuutarhojen kestävän kehityksen sisällön.

Yhdistyskyselyn tulokset ja niiden vertailutieto on jaettu yhdistyksille, jotka pääsevät miettimään, mitä käytännön toimia juuri heidän puutarhassaan voisi nyt aloittaa.  Monissa puutarhoissa ollaan jo pitkällä resurssien hyödyntämisessä ja yhteisöllisyydessä. Kyselyn vastauksista löytyy paljon hyviä toimintatapoja, joista voi valita joitakin toteutettaviksi.  Vasta näissä käytännön teoissa kestävä kehitys saa omanlaisensa sisällön.

Me siirtolapuutarhalaiset teemme todella paljon vapaaehtoistyötä oman kesänviettoympäristömme hyväksi. Kaikki järjestävät talkoita. Niihin osallistutaan oman mökkipalstan hoitamisen ohella. Kokoontumistilojen ja saunojen lähiympäristöä hoidetaan vapaaehtoisvoimin. Itse työ on organisoitu eri tavoin.  Talkoissa on helppo tutustua kanssaviljelijöihin ja löytää itselleen hyvin sopivaa tekemistä.  Niissä ja kaikissa suuressa määrässä yhteisiä tapahtumia ylläpidämme yhteisöhenkeä.