Ekologinen viljely

Teksti: Tuija Lujanen-Lampi

 

Siirtolapuutarhaperinteiden vaaliminen on kestävää kehitystä

Suomen siirtolapuutarhatoiminnan perinteet ulottuvat yli sadan vuoden taakse. Ekologiset viljelymenetelmät ovat olleet käytössä alusta alkaen.

Tämän päivän siirtolapuutarhuri antaa edelleenkin ekologisuudelle suuren arvon ja merkityksen, sillä ympäristömme hyvinvointia täytyy edistää. Tavoitteenamme on taata myös tuleville sukupolville siirtolapuutarhaelämän ihanuus. Vastuullinen ja ekologinen toiminta, ympäristömme hyvinvointi ja kauneus ovat sille ehdottomia edellytyksiä.

Luonnon ja ihmisten hyvinvointia

Laajasti ajatellen ekologinen puutarhanhoito on erittäin moniulotteinen asia. Siirtolapuutarhojen osalta se tarkoittaa mm. mökkeilyä lähellä kotia. Siirtolapuutarhaliiton yhdistyskyselyn 2018 mukaan siirtolapuutarha-alueiden keskimääräinen etäisyys kaupungin keskustasta on 5,7 km, kun keskivertosuomalaisen etäisyys kotoa kesämökille on Tilastokeskuksen mukaan 91 km.     

Ekologinen puutarhanhoito tarkoittaa myös ympäristöystävällisten materiaalien valintaa, kasvien luonnonmukaisen viljelyn harrastamista, luonnonmukaisten tuholaistorjuntamenetelmien käyttämistä, harkintaa veden käytössä, kompostointia omalla palstalla, lainsäädännön mukaista jätehuollon järjestämistä ja yhteisöllisten arvojen kunnioittamista. Siirtolapuutarhassa nämä kaikki toteutuvat.

Puhdasta lähiruokaa arvostetaan

Kesän 2018 viljelijäkyselyn perusteella kestävän kehityksen mukaiset toimintatavat ovat siirtolapuutarhureille tärkeitä, jopa itsestäänselvyyksiä. Yli 90 prosenttia kyselyyn vastanneista haluaa vaalia ja edistää kestävää kehitystä ja luonnon monimuotoisuutta. Ilahduttava tulos oli myös se, että yli 70 prosenttia  viljelijöistä haluaa koko ajan kehittää itseään ekologisten viljelykäytänteiden suhteen.

Ekologisesti viljeltyä lähiruokaa arvostetaan. Viljelijät toivovat yhdistyksen järjestävän ekologisia tietotaitoja käsitteleviä kursseja, keskustelutilaisuuksia, opintopiirejä ja talkoitakin, joissa vertaisoppiminen on mahdollista työn lomassa. Tämä toive kannattaa nyt ottaa vakavasti jokaisessa siirtolapuutarhassa! Toivottavasti ensi kesän toimintakalentereista löytyy näitä oppimisen mahdollisuuksia.

Kyselytulosten perusteella viljelijät toivovat yhdistyksen järjestävän ekologisia tietotaitoja käsitteleviä kursseja, keskustelutilaisuuksia, opintopiirejä ja talkoitakin, joissa vertaisoppiminen on mahdollista työn lomassa.