Toteutus

Siirtolapuutarhalaisten kysely avattiin kesäkuun 2018 alussa

Ensimmäistä kertaa historiansa aikana Siirtolapuutarhaliitto kääntyi jokaisen siirtolapuutarhalaisen puoleen tarjoten mahdollisuuden vaikuttaa suoraan liiton toimintaan. Usein liitto koetaan etäiseksi, koska lähellä on tietysti oma siirtolapuutarhayhdistys tuttuine ystävineen ja tapahtumineen.

Liitossa me olemme jo lähestyneet viljelijöitä järjestämällä puutarhanhoidon alueellisia kursseja. Useat kurssimme ovat saaneet suursuosion ja kurssipalautteet ovat olleet arvokkaita. Kiitokset niistä!

Viljelijäkyselyn tavoite

Viljelijäkyselyn tavoitteena on selvittää, miten me siirtolapuutarhurit jo toimimme niin, että ympäristömme kukoistaa. Miten saamme arjesta iloa ja hyötyä niin itsellemme, läheisillemme kuin lähiympäristöllemmekin.  Haimme tietysti myös toiveita ja yritämme sitten vastata niihin parhaan taitomme mukaan.

Erityisesti odotimme sellaista tietoa, jonka avulla pystyisimme toimimaan yhdistyksissä taloudellisemmin, hyödynnämmekö kierrätysmahdollisuuksia, suosimmeko yhteistilauksia ja mitä yllättävää on jo keksitty säästötoimiksi. Olemmeko teillä resurssiviisaaseen talouteen vai tuhlaammeko luonnonvarojamme.

Jos jotkin kysymykset tuntuivat liian vaikeilta vastata, niin toivoimme että vastaajat lähettävät osittainkin täytettyjä lomakkeita, sillä nekin auttavat tulevien käytännön toimien pohdinnassa.  Paperilomakkeiden vastauslähetykset lähetettiin puutarhoittain.

Viljelijäkyselyyn voi vastata netissä tai paperilla

Viljelijäkyselyn tiedonkeruu toteutettiin sekä netti- että paperilomakkeilla.  Kyselyyn vastaaminen vei aikaa noin 15- 20 minuuttia.

Koska kaikilla ei ole pääsyä nettilomakkeeseen, niin jaossa oli myös paperilomakkeita. Jakaminen suoritettiin jäsenyhdistyksen voimin - ja siitä kaunis kiitos.  Yhdistykset vastasivat ensimmäiseen sitoumuksemme kyselyyn todella kattavasti, joten toivoimme, että saamme hyvän vastaanoton myös joka viljelijän kysellylle. Onhan tärkeää täydentää yhdistystieto yksittäisen viljelijän ajatuksilla siitä, miten kestävää kehitystä voi edistää.

Kehitys on kestävää, kun sillä tuetaan ihmisyhteisöjen, teknologian ja luonnon välistä tasapainoa. Kyse on valinnoistamme energiankäytössä, viljelykäytännöissä, veden käytössä, ravinnekierrossa, rakentamisessa, kierrätyksessä, taloudellisuudessa ja luonnon monimuotoisuuden sekä yhteisöllisyyden vaalimisessa.

Kyselyn vastaamisaika on päättynyt - lämmin kiitos kaikille vastanneille!