Kupittaan Rpy:n hanke

Kuvat: Sateenkaari Koto ry.

 

Sosiaalisen toiminnan diplomi

’Multaa ja Mukuloita – luontomerkityksiä ja ilmiöoppimista kaupunkipuutarhassa’ -hanke

Kupittaan ryhmäpuutarhayhdistys, Turku

Kv. liiton yleiskokouksessa maaliskuussa 2020 myönnettiin Kupittaan ryhmäpuutarhayhdistykselle diplomi sosiaalisesta toiminnasta yhdistyksen pääyhteistyökumppanuudesta ’Multaa ja Mukuloita – luontomerkityksiä ja ilmiöoppimista kaupunkipuutarhassa’ -hankkeessa. Hanke alkoi kesäkuussa 2019 ja jatkuu vuoden 2021 kesälle. Hankkeen omistaja on Sateenkaari Koto ry. ja hanke on saanut rahoitusta Opetushallitukselta.

Hankkeessa on perustettu Kupittaan siirtolapuutarhaan luonnontieteisiin, matematiikkaan ja teknologiaan painottuva oppimisympäristö, jossa lapsilähtöisen ilmiöoppimisen periaattein innostutaan tutkimaan kaupunkipuutarhaluonnon elämää. Toiminnalla edistetään laaja-alaista oppimista osana lasten kokonaisvaltaista hyvinvointia. Tavoitteena on tukea kestävän elämäntavan periaatteita vahvistamalla luontosuhdetta, kiertotalousajattelua, tietoutta ja arvostusta luonnon toiminnasta sekä ruuan alkuperästä. Luomalla uusia merkityksellisiä paikallisia verkostoja jaetaan erilaista kulttuuritietoutta, edistetään lasten sosiaalisia taitoja, vaihdetaan moninaista tietotaitoa ja ehkäistään ikä-ihmisten sekä maahanmuuttajien syrjäytymistä.

Kyseinen hanke on Suomessa ainutlaatuinen ja se on saanut runsaasti julkisuutta. Hanke on mm. ollut esillä Ylen uutisissa ( https://yle.fi/uutiset/3-10905751 ).

Kupittaan ryhmäpuutarhayhdistys ry

Kupittaan siirtolapuutarha on sangen pieni ja hyvin yhteisöllinen. Kupittaan ryhmäpuutarhayhdistys ry:n toimintaan kuuluvat avoimuus, yhteisöllisyys, osallisuus sekä verkostoituminen. Siirtolapuutarhan sijainti kaupungissa on erittäin keskeinen.

Siirtolapuutarha on Turun kaupungin vanhin – perustettu vuonna 1934. Siirtolapuutarha perustettiin kaupungin työväestön virkistykseksi ja hyvinvoinnin edistämiseksi sekä perheiden ruokahuollon turvaamiseksi. Siirtolapuutarhassa on 57 palstaa mökkeineen. Mökeistä kolme on alkuperäistä. Vaikka palstojen ensisijainen tehtävä ei enää ole viljelijöiden ravitseminen, on alueella edelleen noin 300 alkuaikoina istutettua omenapuuta. Niiden lisäksi palstoilla kasvaa runsaslukuinen määrä vanhoja koriste- ja hyötykasveja, joiden arvo kasvigenetiikan näkökulmasta on mittaamaton.

Tällä hetkellä Kupittaan siirtolapuutarhan jatko on uhattuna. Turun kaupunginvaltuusto on ehdottanut, että siirtolapuutarhatoiminta Kupittaalla päättyy, ja siirtolapuutarha siirretään kauemmaksi keskustasta.

Sateenkaari Koto ry

Sateenkaari Koto ry on yleishyödyllinen yhdistys. Yhdistys omistaa kokonaan osakeyhtiö Sateenkaari Koto Oy:n, joka tuottaa varhaiskasvatuspalveluja ja lapsiperheiden kotipalvelua. Yhdistyksen toimintaan kuuluu lisäksi kotouttavaa työtä tukevat Opetuskodit ja hankkeita, joissa tuetaan mm. perheitä, kestävää kehitystä ja kotoutumista.

Hankkeen taustaa

Yhteistyö Kupittaan siirtolapuutarhan ja Sateenkaari Koto ry:n välillä alkoi omenoista. Lapset poimivat puutarhalla ylijäämäomenoita ja leipoivat niistä piirakkaa.

Tuosta heräsi molemminpuolinen innostus siirtolapuutarhan tarjoamista mahdollisuuksista lapsille. Aikuisten kesken todettiin, että olisi kaikkien etu, että yhteistyötä tiivistetään ja yhdistetään voimat. Siirtolapuutarhassa ei ollut lapsia eikä päiväkodin lapsilla ollut kosketuspintaa siirtolapuutarhaan. Nähtiin suuri mahdollisuus saada aikaan aitoa vuorovaikutteista, merkityksellistä toimintaa päiväkotilasten ja puutarhayhteisön välille.

Hankkeen toteutus

Kesän 2019 aikana Kupittaan siirtolapuutarhassa vieraili lapsia kuudesta eri Sateenkaari Kodon päiväkodista, kuukausitasolla kävijöitä oli lähes sata. Heidän lisäkseen puutarhalla vietti päivittäin kokopäiväisesti aikaa yksi päiväkotiryhmä mm. ulkona syöden ja päivälevot riippukeinuissa omenapuiden lomassa nauttien.

Puutarhaluonnon elämää seurataan hankkeessa ympärivuotisesti. Hankkeen ensimmäisen kesän aikana lapset mm. hoitivat ahkerasti yhteistyöllä omaa vuokrattua siirtolapuutarhapalstaansa, tutkivat puutarhan ilmiöitä ja eliöitä sekä leikkivät ja ideoivat omia tutkimusprojekteja siirtolapuutarhaympäristöä luovasti käyttäen. Arvokasta puutarhatietoutta saatiin muulta puutarhayhteisöltä. Syksyllä siirtolapuutarhassa oman sadon kypsyessä lapset tekivät herkkuja, kuten marjamehuja, joilla ilahdutettiin muuta puutarhayhteisöä. Talvella lapset nauttivat yhdessä kesäherkuista ja tutkivat rauhallista ja ainutlaatuista talvipuutarhaympäristöä keskellä vilkasta Turun kaupunkia. Kupittaalla lapset ovat myös päässeet tutustumaan mehiläisten elämään – ympäri vuoden – sekä osallistumaan hunajan linkoamiseen.

Puutarhalla on hankkeen puolesta järjestetty lukuisia puutarhayhteisölle avoimia tapahtumia, kuten kesän jokaviikkoiset toimintatorstait. Hävikkiruokabrunssitapahtumia toteutettiin yhdessä Sateenkaari Koto ry:n Opetuskoti Mustikan maahanmuuttajanaisten kanssa. Lisäksi talvikaudella puutarhalla on järjestetty kuukausittain puutarhapäiviä ja esimerkiksi tammikuussa vietetyssä veden kiertokulku-teemaisessa päivässä vierailijoita oli n. 70. Päivän aikana lapset saivat oppia vesipisaroiden matkasta luonnossamme.

Sateenkaari Koto ry:n ja Kupittaan ryhmäpuutarhayhdistyksen välinen yhteistyö luo uutta innovatiivista kanssakäymistä eri sukupolvien kesken puutarhanhoidon välityksellä. Lapsille vierailu puutarhalla on kokonaisvaltainen elämys, jossa yhdistyvät joka puolella ihmistä ympäröivä luonnontiede, yhteisöllisyys sekä arvostus yhteisestä ympäristöstä. Lapset oppivat jakamisen, yhdessä tekemisen ja auttamisen tärkeyttä eri ikäpolvien ja kulttuurien väleillä. Puutarhureille vuorovaikutteisuus ja yhtenen toiminta lasten kanssa tuo iloa ja rikastuttaa siirtolapuutarhan sosiaalista elämää. Hankkeen myötä puutarhurit saavat lapsilta myös innostusta ja uusia ideoita. Toimintaa mietitään ja toteutetaan yhdessä oppimisen, tutkimisen ja tekemisen kautta. Perinteen jakaminen antaa arvoa puutarhureiden tietotaidolle ja merkityksellisyyttä siirtolapuutarhatoiminnan jatkumiselle Kupittaalla.

Päivittäiset kohtaamiset lasten ja puutarhureiden välillä, yhdessä tekeminen ja oppiminen sekä yhteiset tapahtumat luovat merkityksellisiä hetkiä kummallekin osapuolelle. Perinne- ja puutarhanhoidon tietouden jakaminen uudelle sukupolvelle on tärkeää siirtolapuutarhaviljelyn jatkumiselle osana kestävän kehityksen kaupunkiviljelyä.