Edut jäsenyhdistyksille

Liiton palvelutarjonta jäsenyhdistyksille on laaja ja monipuolinen. Jokaisen jäsenyhdistyksen kannattaa hyödyntää siirtolapuutarhayhdistyksen toimintaan räätälöityjä palveluja mahdollisimman monipuolisesti.

 

Jäseyhdistyssivut

Jäsenyhdistysten hallitusten / johtokuntien jäsenet ja toimihenkilöt, joilla ei vielä ole tunnuksia jäsenyhdistyssivulle voivat tilata ne täältä.

Koulutustuki

Siirtolapuutarhaliitto myöntää hakemuksesta taloudellista tukea jäsenyhdistysten omille jäsenilleen järjestämään koulutukseen, jonka aiheena on puutarhanhoito, puutarhaviljely, nikkarointi/käsillä tekeminen, yhdistystoiminta, yhteisöllisyyden rakentaminen tai viljelijöiden fyysinen hyvinvointi.

Tuen määrä on enintään 250 euroa/vuosi/yhdistys ja tukea voi enimmäismäärän puitteissa hakea useammalle kurssille.

Tarkemmat tiedot kriteereistä sekä hakemuslomake löytyvät jäsenyhdistyssivulta

Yhdistystoiminnan koulutusta

Liitto järjestää vuosittain (maalis-huhtikuussa) yhdistystoimintaan liittyvän kurssin jäsenyhdistystensä hallitusten/johtokuntien jäsenille. Kurssipäivä tarjoiluineen on osallistujille ilmainen - osallistuvan yhdistyksen kustannettavaa on osallistujan/-ien kaikki matkakulut.

Kurssiaineistot julkaistaan jäsenyhdistyssivustolle, jotta myös ne yhdistykset joilla ei ole mahdollisuutta osallistua kurssille pääsevät osallisiksi sen antiin.

Kurssiaiheita:

  • 2019: Ristiriitojen ratkaiseminen siirtolapuutarhayhdistyksessä
  • 2018: Varainhankinta ja viestintä
  • 2016 ja 2017: Hallituksen vastuut ja velvollisuudet

Yleinen neuvonta

Liiton toimisto tarjoaa jäsenyhdistyksille neuvontaa missä tahansa kysymyksessä. Mikäli jonkin asian selvittäminen edellyttää ulkopuolisen asiantuntijan konsultointia toimisto selvittää asian ja ohjaa tarvittaessa oikeaan osoitteeseen.

Ota yhteyttä liiton toimistoon. 

Lainopillinen neuvonta

Kevään 2019 aikana liitto panostaa jäsenyhdistyksille tarjottavien juridisten neuvontapalvelujen kehittämiseen. Tavoitteena on, että jatkossa olisi käytettävissä siirtolapuutarhatoimintaan perehtynyt juristi, joka voi tarvittaessa konsultoida sekä liittoa että jäsenyhdistyksiä. 

Yhdistysoppaat

Vuoden 2019 aikana liitto tuottaa kaksi jäsenyhdistyksille kohdennettua opasta:

  • Siirtolapuutarhayhdistyksen hankeopas
  • Siirtolapuutarhayhdistyksen yhdistyskäsikirja 

Yhdistysten yleisötapahtumien markkinointi

Siirtolapuutarhaliitto tarjoaa jäsenyhdistyksilleen yleisötapahtumien markkinointiapua. Liiton nettisivuston osiossa Tapahtumia siirtolapuutarhoissa yhdistysten tapahtumat saavat veloituksetonta näkyvyyttä ja sitä kautta lisää kävijöitä (ja tuottoja).

Tapahtumaosio on yksi liiton verkkosivuston eniten kävijöitä keräävistä sivuista ja sillä julkaistuja tapahtumia markkinoidaan myös liiton Facebook-sivulla. 

Tapahtumamarkkinointi edellyttää, että yhdistys ilmoittaa tapahtumistaan liiton toimistoon.

Jäsenyhdistysten intranet

Jäsenyhdistysten suljettu verkkosivusto on suunnattu liiton jäsenyhdistysten hallituksille/johtokunnille ja toimihenkilöille. 

Sivustolla on monipuolinen valikoima ladattavia oppaita ja ohjeita siirtolapuutarha- ja yhdistystoiminnasta. Sivustolla on myös asiakirjamalleja, joita yhdistykset voivat käyttää apunaan laatiessaan omia asiakirjojaan. 

Sekä sivusto että Facebookin suljettu 'SSpl jäsenyhdistysryhmä' tarjoavat alustan jäsenyhdistysten hallitusten/ johtokuntien jäsenten väliseen keskusteluun yhdistykselle tärkeistä aihealueista (esim. laki- ja veroasiat sekä rakentaminen).  

Kotisivualusta

Siirtolapuutarhaliiton jäsenyhdistykset voivat ottaa käyttöönsä Yhdistysavaimen päivittäjä- ja käyttäjäystävällisen kotisivualustan liiton neuvottelemaan erikoishintaan. Liitto tarjoaa yhdistyksille myös valmiin kotisivuteeman, jolla yhdistys saa pienellä vaivalla omasta verkkosivustostaan näyttävän.

Liiton toimisto avustaa tarvittaessa kotisivujen perustamiseen ja/tai ylläpitoon liittyvissä asioissa. 

Ansiomerkit

Siirtolapuutarhaliiton ansiomerkit ovat arvostettu tapa muistaa yhdistyksen ansioituneita puurtajia. Valikoimaan kuuluvat kultainen, hopeinen ja pronssinen ansiomerkki sekä plaketti. Liitto voi myöntää ansiomerkkejä yhdistyksen tekemän anomuksen perusteella. 

Ansiomerkkien myöntämiskriteerit ja hakulomakkeet löytyvät jäsenyhdistyssivulta. Kesän ansiomerkkihakemukset tulee toimittaa liiton toimistoon toukokuun loppuun mennessä.

Kansainvälinen yhteistyö

Suomen Siirtolapuutarhaliitto on Kansainvälisen siirtolapuutarhaliiton jäsen. Kansainvälisellä liitolla on keskeinen rooli siirtolapuutarhaliikkeen asioiden puolestapuhujana mm. Euroopan Neuvostossa. Kansainvälinen liitto julkaisee siirtolapuutarhureille suunnattuja oppaita, ja kustantaa niiden käännökset jäsenmaiden kielille. Jäsenyhdistykset saavat suomenkielisten oppaiden sähköiset versiot veloituksetta käyttöönsä jäsenyhdistysten verkkosivustolta.

Kansainvälinen tunnustus

Kansainvälinen siirtolapuutarhaliitto myöntää kansallisen jäsenliittonsa jäsenyhdistyksille tunnustuksia innovatiivisista, ekologisista tai sosiaalisen toiminnan hankkeesta. Ehdotuksen kv. liitolle tekee Suomen Siirtolapuutarhaliitto.