Yhdistystoiminnan kurssi 2023

Aihe: Vakain tuumin ja harkiten - kohti parempaa hallintoa 

kuvat: Pixabay Peggy_Marco

Aika:              

lauantai 1.4.2023 klo. 9-17

Paikka:          

Hämeenlinna - Original Sokos Hotel Vaakuna, Possentie 7 (nettisivu).

Mitä?

Koulutuksen tarkoituksena on lisätä siirtolapuutarhayhdistysten luottamushenkilöiden tietoja ja taitoja sekä varmuutta toimia omassa yhdistyksessä.

Päivän aikana saat tärkeää oppia sekä samalla mahdollisuuden tutustua muihin siirtolapuutarhureihin ja yhdistyksiin. Kautta vuosien tätä koulutuspäivää on kiitetty erityisesti verkostoitumismahdollisuuksista.

Kenelle?

Kurssi on tarkoitettu liiton jäsenyhdistysten hallitusten/ johtokuntien jäsenille. 

Kurssi on erityisen hyödyllinen yhdistyksen hallinnon uusille toimihenkilöille, sekä henkilöille, joilla on niukasti kokemusta yhdistystoiminnasta.

Kurssille mahtuu 35 osallistujaa - lähtökohtaisesti enintään 2 henkilöä/yhdistys. Paikat täytetään ilmoittautumis-järjestyksessä.

Liitto kustantaa koulutuspäivän tarjoiluineen, yhdistys vastaa osallistujien kaikista matkakuluista.

Kouluttaja

Matti Forsberg Aatto Creativesta on jo 30 vuoden ajan toiminut yritys- ja järjestötoiminnan kehittäjänä sekä järjestökouluttajana. Matin erikoisalaa ovat järjestöhallinto, järjestöstrategiat sekä tietotekniikka ja tietohallinto. 

Etukäteisluettavaksi suositellaan Kari Loimun kirjaa Yhdistyksen ABC, joka löytyy myös netistä.

Matti tarjoaa osallistujille maksutonta neuvontaa lauantaina 15.4.2023 kello 9-16, koska kysymyksille varsinaisen koulutuksen aikana voi olla rajallinen mahdollisuus. Aika neuvontaan varataan Matilta suoraan puhelimitse 040 847 3396 ja/tai sähköpostilla: matti.forsberg@aattocreative.fi  

Ohjelma

08:15

Aamukahvi

09:00

Koulutuspäivän avaus

Pertti Laitila, puheenjohtaja ja Pirkko Pekkanen, koulutuksesta vastaava III. varapuheenjohtaja – Suomen Siirtolapuutarhaliitto ry.

09:10

Koulutus alkaa

1. Yhdistyksen toiminnan aatteelliset ja toiminnalliset selkänojat.
Missio, visio, arvot sekä strategia toiminnan selkeyttäjänä ja motivoijana. Säännöt ja sääntöjä täydentävät toiminnalliset ja eettiset periaatteet toiminnan ohjaajina. Kannustava ja innostava toiminnan suunnittelu yhdistyksen toimijoiden sitouttajana.

10:45

Tauko

11:00

Koulutuspäivä jatkuu

2.  Yhdistyksen hallinto ja sen periaatteet.
Yhdistyksen kokouksen rooli päätöksenteossa. Hallituksen lakisääteiset tehtävät ja vastuut, hallituksen jäsenten jääviys ja esteellisyys tehtäviin. Jäsenten oikeudet ja vastuut sekä jääviys ja esteellisyys päätöksenteossa. Toiminnantarkastajan / tilintarkastajan rooli hallinnon apuna. Asunto-osakeyhtiön, osakeyhtiön ja yhdistyksen hallinto ja yleistoimivalta.

12:30

Lounas

13:30

Koulutuspäivä jatkuu

3. Kokoustekniikka ja päätöksenteko.
Hallituksen kokous vs. yhdistyksen kokous.  Asian käsittelyn vaiheet.  Ehdotukset ja vastaehdotukset, puheenvuorot / etuoikeutetut puheenvuorot. Äänestykset ja vaalit. Päätöksen synty ja päätöksenteon seuranta. Kokousjärjestyksen hallinta ja erikoistilanteet (mm. kokouksen keskeyttäminen / siirtäminen). Etäkokousten hallinta, vaali- ja äänestysjärjestys.

14:45

Kahvitauko

15:15

Koulutuspäivän loppukiri

4. Yhdistyksen varainhankinta.
Varainhankinnan eri muodot. Uuden rahankeräyslain mahdollisuudet. 

16:30

Palautetta päivästä

17:00

Kiitos päivästä ja hyvää kotimatkaa!

 

Ilmoittautuminen

Sitovat kirjalliset ilmoittautumiset 28.2.2022 mennessä liiton toimistoon nettilomakkeella

Osallistumisen perumisesta ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen liitto voi veloittaa järjestelykuluja (ks. ehdot ilmoittautumislomakkeelta).

Lisätiedot

Mahdolliset koulutusta koskevat tiedustelut sekä neuvonta paikan päällä Hämeenlinnassa:

Pirkko Pekkanen, p. 040 733 4026, pirkkopekkanen1@gmail.com
Kaija Kumpukallio, p. 040 589 7737, kaija.kumpukallio@gmail.com 

Ilmoittautumiseen liittyvät mahdolliset tiedustelut SSpl:n toimistosta (info@siirtolapuutarhaliitto.fi).